Pensioenadvies op maat

Een pensioenvoorziening uit het verleden houdt lang niet altijd gelijke tred met actuele ontwikkelingen in uw bedrijf of branche. En denkt u ook eens aan veranderende regelgeving, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd. Zijn de kosten en opbrengsten van uw pensioenvoorziening nog in evenwicht? Is de regeling marktconform en toekomstbestendig? Insucare laat het u zien. Wat kunt u van Insucare verwachten?

  • Financiële scan pensioenregeling Insucare maakt een financiële scan van uw bestaande pensioenregeling. We geven u inzicht in de kosten en opbrengsten van de regeling gekoppeld aan uw actuele personeelsbestand. Ook schetsen we de eventuele risico’s.
  • Passend pensioenadvies Met de financiële scan als uitgangspunt, komen we tot een beargumenteerd advies. We geven u inzicht in de kosten als u uw bestaande pensioenvoorziening voortzet. Voldoet de regeling niet langer aan uw wensen, dan formuleren we samen met u een doelstelling voor de komende 5 tot 10 jaar, inclusief financiële onderbouwing en juridische check. Het resultaat: een advies voor een regeling die past bij uw bedrijf, financieel en juridisch steekhoudend is en stráks oplevert wat u er nú van verwacht.
  • Onafhankelijke check van producten Stemt u in met het advies, dan coördineert Insucare het gehele vervolgtraject. Denkt u aan het formuleren van het specifieke programma van eisen en het opvragen en beoordelen van offertes tot en met het bemiddelen over een nieuwe of het voortzetten van de bestaande pensioenregeling. Omdat Insucare onafhankelijk is, zijn we uitstekend in staat tot een voorziening te komen die het beste past bij uw bedrijf.
  • Communicatie met uw werknemers Een passende pensioenregeling staat of valt met de instemming van uw werknemers. Goede communicatie is daarin van cruciaal belang. Insucare overlegt en onderhandelt met uw Ondernemingsraad, geeft inzicht in kosten en opbrengsten en beantwoordt desgewenst vragen van individuele werknemers.
  • Beheer van pensioenafspraken Heeft u een regeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd. >> deskundig pensioenbeheer

Pensioenadvies voor een passende pensioenvoorziening

Past uw bestaande pensioenvoorziening nog bij uw actuele wensen en behoeften? Insucare laat het u zien. Neem contact met ons op met onze pensioenadviseur in Eindhoven. Insucare pensioenadvies is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.