PBverzuim

Voor ieder bedrijf brengt ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer grote financiële gevolgen met zich mee. Door op een verantwoorde wijze verzuimbeleid te voeren, kunt u de kosten zelf in de hand houden. Dit in het belang van u en uw werknemer. 

Insucare levert het maatwerk dat u voor ogen heeft voor het arbobeleid, passend bij uw bedrijf en dat voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Vanaf de ziekmelding verzorgt en coördineert Insucare voor u de totale verzuimbegeleiding op een professionele wijze, gesteund door de online module. Hierin zijn alle stappen en afspraken gecentraliseerd en inzichtelijk weergegeven. Uiteraard in brede samenwerking met bedrijfsartsen en andere externen. Daarnaast moeten verzekeraars tijdig op de hoogte worden gebracht van ziek- en herstelmeldingen, of als er bijvoorbeeld sprake is van een ongeval ten behoeve van de inkomens- en verzuimverzekeringen. Wij nemen u dit werk uit handen en zorgen voor een tijdige melding. Het te laat melden, kan resulteren in géén recht hebben op een uitkering.

Combineren met Pensioen & Inkomen

Wanneer u het PBverzuim abonnement combineert met de PBmkb of PBplus module, van Insucare dan ontvangt u 15% korting per jaar op uw abonnementsgeld. Met een systeem geeft u online aan- en afmeldingen en mutaties van uw werknemers door in plaats van dat dit aan iedere betrokken partij moet worden doorgegeven. Lees meer >> over PBplus

Beveiliging

Ons online systeem voldoet aan de hedendaagse beveiligingseisen zowel op het gebied van automatisering als privacygevoelige informatie. Hierin wordt de actuele wet- en regelgeving op de voet gevolgd.