PBmkb

Ons PBmkb abonnement is speciaal voor het midden- en kleinbedrijf met maximaal 10 werknemers. De module faciliteert alle mutaties tussen werkgever, Insucare, verzekeraars en andere relevante partijen. De module biedt u real time overzicht van al uw werknemers- en werkgeversregelingen. Daarnaast verzorgt Insucare de administratieve controle van uw pensioenvoorziening. Denkt u aan: rekening-courant overzichten, polissen, nota’s, verzekerde aanspraken. Geen steekproeven, maar een complete controle van uw (juridische) documenten.

Combineren met arbo & verzuim

Wanneer u het PBmkb abonnement combineert met de PBverzuim module, dan ontvangt u 15% korting per jaar op uw abonnementsgeld. Met een systeem geeft u online aan- en afmeldingen en mutaties van uw werknemers door in plaats van dat dit aan iedere betrokken partij moet worden doorgegeven.

Beveiliging

Ons online systeem voldoet aan de hedendaagse beveiligingseisen zowel op het gebied van automatisering als privacygevoelige informatie. Hierin wordt de actuele wet- en regelgeving op de voet gevolgd.