Ziekteverzuim in Nederland in tweede kwartaal verder gedaald

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 3,7 procent. Dat meldt het CBS. Dit betekent dat er van alle 1000 werknemers in Nederland 37 vanwege ziekte thuiszaten. Hiermee is het ziekteverzuim in Nederland verder gedaald. Ter vergelijking, in dezelfde periode drie jaar geleden, 2011, waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af naar 37 in 2014.
 
Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca was het verzuim met 2 procent het laagst. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo is de gemiddelde leeftijd van de werknemers van alle bedrijfstakken het laagst bij de horeca. De gemiddelde leeftijd van werknemers in het onderwijs is relatief hoog. Het verzuim neemt namelijk toe met de leeftijd. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-uren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek.
 
Arbeidsongeschiktheid

Eind eerste kwartaal 2014 werden 821 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. De WAO-uitkeringen zijn inmiddels gedaald tot 367 duizend. De uitkeringen in het kader van (wet) Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen in de eerste drie maanden van 2014 toe met respectievelijk 9 en 18 duizend. Eind maart 2014 werden 193 duizend WIA-uitkeringen verstrekt: 138 duizend WGA-uitkeringen en 54 duizend IVA-uitkeringen.
 
Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

grafiek 1

 

Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak, tweede kwartaal 2014

grafie 2

 

Verminderen ziekteverzuim

Heeft u uw verzuimmanagement op orde? Insucare laat u graag verbetermogelijkheden zien. Neem contact op met uw verzuim adviseur in de regio. Insucare verzuim advies is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.

8 antwoorden

Reacties zijn gesloten.