Wijzigingen in de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De inkomensafhankelijke bijdrage stijgt van 7,10% in 2012 naar 7,75% in 2013. Voor werknemers houdt de werkgever deze bijdrage in op het loon. De werkgever is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om deze bijdrage volledig aan de werknemer te vergoeden. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden geldt een ander tarief. De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt 5,65% in 2013. Dit was 5,0% in 2012.