Wettelijk toegestane maximale opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de maximale opbouwpercentages van het ouderdomspensioen.

De maximale opbouwpercentages ouderdomspensioen zijn vanaf 1 januari 2014:
– 1,9% voor een eindloonregeling;
– 2,15% voor een middelloonregeling.

Is het mogelijk om na 1 januari 2014 uit te gaan van een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar?

Ja, het is mogelijk om ook na 1 januari 2014 een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar te handhaven.
Dit heeft wel gevolgen voor het maximale opbouwpercentage ouderdomspensioen.

De maximale opbouwpercentages ouderdomspensioen bij een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar bedragen:
– 1,63% voor een eindloonregeling;
– 1,84% voor een middelloonregeling.

Is het verlagen van het opbouwpercentage ouderdomspensioen de enige oplossing?

Nee, het is ook mogelijk de overschrijding van het maximale opbouwpercentage te compenseren met een hogere AOW-franchise of met een verlaagde pensioengrondslag.

Insucare helpt u graag bij het aanpassen van uw pensioenregeling aan de wettelijke eisen per
1 januari 2014.

9 antwoorden

Reacties zijn gesloten.