Wetsvoorstel ‘limiteren ontbindingsvergoeding tot maximaal 1 jaar salaris voor hoge inkomens’ is ingetrokken

Minister Asscher (SZW) heeft het wetsvoorstel voor het limiteren van de hoogte van de ontslagvergoeding voor mensen met een jaarsalaris van € 75.000,- of hoger ingetrokken.

Het wetsvoorstel regelde dat werknemers met een jaarsalaris van € 75.000,- of hoger maximaal een jaarsalaris zouden meekrijgen als ontslagvergoeding. Deze maximering zou alleen gelden bij ontslag via de kantonrechter. Doel van het voorstel was te voorkomen dat de ontslagkosten voor werknemers met een goede arbeidsmarktpositie onnodig hoog werden opgedreven. Voor werknemers met een slechtere positie op de arbeidsmarkt zouden hierdoor meer middelen beschikbaar komen. Het voorstel stuitte echter op veel weerstand.

913 antwoorden

Reacties zijn gesloten.