Waardeoverdracht; wat doet u er als werkgever mee?

Waarschijnlijk hebben uw werknemers meerdere werkgevers gehad in hun carrière. De kans is dan groot dat zij binnen verscheidene pensioenregelingen een pensioen hebben opgebouwd. Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger geworden om een waardeoverdracht pensioen aan te vragen.

Vervallen van de 6 maanden termijn
Vanaf 1 januari is de termijn om een waardeoverdracht pensioen aan te vragen (6 maanden na aanvang deelname pensioenregeling) komen te vervallen. Dit betekent dat uw werknemers altijd een verzoek kunnen indienen voor een waardeoverdracht bij hun huidige pensioenuitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar etc).

Uitzondering op de regel
De pensioenuitvoerder is verplicht om een verzoek tot waardeoverdracht te verwerken. Er is één uitzondering: als de werkgever door de overdracht een aanvullende storting moet doen van meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde.

Een aanvraag tot waardeoverdracht wordt opgeschort indien het gaat om een aanvraag bij een pensioenfonds waarbij de dekkingsgraad van het betreffende pensioenfonds te laag is. Zodra de dekkingsgraad weer toereikend is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Wat is waardeoverdracht pensioen?

Bij het hebben van een betaalde baan wordt pensioen opgebouwd. Dat is, samen met het AOW en privé-pensioen (lijfrente, spaargeld, overwaarde op het huis), de basis voor het inkomen na de pensioendatum. Veel mensen veranderen tijdens hun carrière nogal eens van werkgever. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw omdat pensioen niet constant, via dezelfde pensioenregeling, wordt opgebouwd. Het kan zelfs zo zijn dat er tijdelijk geen pensioen opgebouwd wordt. Het is dus mogelijk om een waardeoverdracht aan te vragen. Het opgebouwde pensioen van vorige pensioenuitvoerders wordt meegenomen naar de nieuwe werkgever.

Een traject tot waardeoverdracht pensioen kost tijd. Het ziet er als volgt uit:

1) Werknemer vraagt waardeoverdracht aan bij zijn/ haar pensioenuitvoerder (de uitvoerder van de
huidige werkgever);

2) De pensioenuitvoerder vraagt binnen één maand de pensioenaanspraken op bij de vorige
pensioenuitvoerder(s);

3) De vorige pensioenuitvoerder heeft twee maanden de tijd om de pensioenaanspraken en de
overdrachtswaarde door te geven aan de nieuwe pensioenuitvoerder;

4) De nieuwe pensioenuitvoerder stuurt vervolgens binnen twee maanden een offerte naar de
werknemer (aanvrager);

5) Naar aanleiding van de offerte heeft de werknemer twee maanden de tijd om te bepalen of de
waardeoverdracht doorgaat;

6) Als de waardeoverdracht doorgaat maakt de oude pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde
binnen 10 werkdagen over naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht gunstig of niet?

Het uitvoeren van waardeoverdracht is niet altijd gunstig. Dit hangt onder andere af van de pensioenregeling(en) die men had en die men krijgt bij een nieuwe werkgever. Als de huidige regeling bijvoorbeeld beter is dan voorgaande regeling(en) is het vaak verstandig om aan een waardeoverdracht te denken. Advies van een pensioenadviseur is bij waardeoverdracht aan te raden.

Wat kunt u doen als werkgever?
U als werkgever kunt uw (nieuwe) werknemers informeren over de mogelijkheid van waardeoverdracht. Wat wij als pensioenadviseur tegenwoordig steeds vaker zien is dat werkgevers hun werknemers een individueel pensioengesprek aanbieden. Samen met een pensioenadviseur wordt gekeken naar de individuele situatie van de werknemer. Een prima secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij werkgever volledig voldoet aan de zorgplicht voor zijn werknemers.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (telefonisch) gesprek zodat wij u als werkgever kunnen informeren over waardeoverdracht en de mogelijkheden. U kunt bellen naar 040-2370400, stuur een email naar info@insucare.nl of klik op deze snel contact om snel informatie aan te vragen.

Insucare Pensioenadvies is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.