Volgend jaar gaan de nieuwe regels gelden voor de pensioenen

De pensioenrichtleeftijd gaat naar 67 jaar. Werknemers die ook een stuk pensioen hebben opgebouwd met een ingangsleeftijd van 65 jaar willen dit pensioen misschien wel uitstellen tot 67 jaar. Kan dit?
 
Werknemers die voor 2014 pensioen hebben opgebouwd, zullen in de meeste gevallen 65 jaar als pensioenleeftijd hebben. Vanaf 2014 wordt deze pensioenleeftijd 67 jaar. Het is goed te begrijpen dat deze groep straks langer wil doorwerken om een zo volledig mogelijk pensioen op te bouwen. Ook omdat de AOW-leeftijd vanaf 2013 hoger is dan 65 jaar.
 
In artikel 18 van de Wet op de loonbelasting (LB) is geregeld wat de uiterste fiscale grenzen zijn op het gebied van ouderdomspensioen. De wet vermeldt dat de maximale hoogte van het ouderdomspensioen gelijk is aan 100% van het pensioengevend loon.
 
Vooral werknemers die een groot deel pensioen hebben opgebouwd met een pensioenleeftijd van 65 jaar en die dit willen uitstellen naar 67 jaar, zullen tegen deze beperking oplopen.
 
Een vereiste voor uitstel van pensioen na de pensioendatum is dat de werknemer blijft werken. Als een werknemer gedeeltelijk stopt met werken, moet het pensioen voor dat deel ingaan. Uitstellen van pensioen naar pensioenleeftijd 67 jaar kan dus alleen als de werknemer doorwerkt. Komt het ouderdomspensioen vervolgens boven of op 100% van het pensioengevend loon, dan gaat het ouderdomspensioen verplicht in op één van onderstaande momenten:
  1. Als het pensioen 100 procent van het pensioengevend loon bereikt voor de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gaat het pensioen uiterlijk in op de AOW-gerechtigde leeftijd;
  2. Bereikt het pensioen de 100 procent grens na de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gaat het pensioen direct in.
 Beide gevallen zijn niet wat de werknemer eigenlijk wil, namelijk uitstel van de ingangsdatum en verder opbouw van pensioenaanspraken.