UWV werkgeversportaal: machtig Insucare met eHerkenning

Zaken rondom werknemersverzekeringen regelt u via het werkgeversportaal van het UWV. Denk aan de 42ste weekmelding bij verzuim, inzage in een afgegeven WGA beschikking en controle voor eigenrisicodragers WGA. Vanaf 1 november 2019 is inloggen bij het UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning. Hiermee logt u veilig in, ook bij andere online overheidsdiensten met nog maar 1 wachtwoord.

Vraag eHerkenning tijdig aan

Dit doet u bij een van de erkende leveranciers. Bij de keuze van een leverancier is het van belang op het volgende te letten:

Betrouwbaarheidsniveau

Voor het werkgeversportaal heeft u het betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig. Bij dit niveau is een identiteitscontrole verplicht. Dit betekent dat u tijdens een afspraak met uw leverancier een geldig identiteitsbewijs moet laten zien.

Ketenmachtiging

Met een ketenmachtiging kan Insucare als intermediair of  ArboTeam als arbodienstverlener zaken voor u doen in het werkgeversportaal. Deze machtiging kan worden doorgeven aan collega’s binnen de organisatie die u machtigt.
Let op: niet alle leveranciers bieden een ketenmachtiging aan. Informeer hiernaar bij uw leverancier.

Kosten

eHerkenning is niet gratis. De Rijksoverheid kiest ervoor de kosten van eHerkenning door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Op eHerkenning.nl leest u hier meer over.

Wilt u Insucare machtigen voor het werkgeversportaal?

Machtigt u Insucare en/of ArboTeam voor het werkgeversportaal, dan kan u dat veel tijd besparen. U kunt ons machtigen voor de volgende diensten:

  • Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA
  • Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA
  • Controle eigenrisicodragers
  • Bezwaar maken

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040 237 0400 als u ons wilt machtigen. Ook als u meer wilt weten over de mogelijkheden en voordelen van een ketenmachtiging!