UWV stuurt overzicht van ZW-(flex)uitkeringen

Begin dit jaar ontvangt u mogelijk een brief van het UWV over de ZW-uitkeringen die in 2013 zijn betaald aan werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Bij deze brief vindt u een overzicht van de uitgekeerde ZW-uitkeringen in de eerste zes maanden van 2013. 
 
Bent u een middelgrote of grote werkgever, dan hebben deze uitkeringen (gedeeltelijke) invloed op het premiecomponent voor ZW-lasten in 2015.
 
U kunt het overzicht tevens gebruiken om na te gaan of de betreffende ex-werknemer(s) nog steeds
ziek is(zijn). Blijft uw ex-werknemer ziek en doet hij na afloop van de Ziektewet een beroep op een WGA-(flex)uitkering, dan wordt deze uitkering meegenomen in de premieberekening voor de WGA-flex.
Door tijdig te starten met re-integratie kunt u voorkomen dat de werknemer een beroep doet op de WGA. 
 
Heeft u geen brief ontvangen, dan zijn er volgens het UWV in de eerste zes maanden van 2013 geen uitkeringen verstrekt.
 
In de periode 18 tot 24 december heeft u van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met de gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas 2014. Nieuw op deze beschikking zijn de premiecomponenten voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en voor ZW-lasten. Beide zijn het gevolg van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).

Weet u dat u naast eigenrisicodrager voor de WGA-vast, ook eigenrisicodrager voor de ZW kunt worden? Wij maken graag voor u inzichtelijk of het eigenrisicodragerschap interessant voor u is.

 
Bron: UWV
2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.