Uw werknemer overlijdt, hoelang betaalt u salaris door?

Over loondoorbetaling bij ziekte zijn over het algemeen weinig vragen. Bekend is dat de werkgever maximaal twee jaar het loon doorbetaalt bij ziekte en dat er minimaal 70% van het salaris moet worden doorbetaald. Ook dat de zieke werknemer in het eerste jaar niet minder dan het minimumloon uitbetaald mag krijgen, oogst over het algemeen weinig verbazing. Minder bekend (en misschien gelukkig maar) is dat werkgevers ook financiële verplichtingen hebben nadat een werknemer is overleden.
 
Tijd om te wennen aan de nieuwe financiële situatie
De werknemersverzekeringen Ziektewet, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Werkloosheidswet kennen alle een overlijdensuitkering. De bedoeling hiervan is dat de partner die achterblijft met deze overlijdensuitkering een kleine periode krijgt om te wennen aan de nieuw ontstane financiële toestand. De overlijdensuitkering wordt betaald aan de echtgenoot, of als die er niet is, aan de eventuele minderjarige kinderen. Deze wettelijke uitkering heeft de hoogte van een maanduitkering.
 
Hoogte van de overlijdensuitkering
Als een werknemer overlijdt die niet in een uitkeringssituatie verkeert, maar op basis van een arbeidsovereenkomst aan de slag was, dan neemt de werkgever de overlijdensuitkering op zich.
De arbeidsovereenkomst eindigt als een werknemer is overleden en de nabestaande ontvangt van de werkgever een overlijdensuitkering. De hoogte van de overlijdensuitkering is het maandloon van de werknemer op het moment van overlijden. Het komt ook voor dat een CAO een hogere uitkering vaststelt. Deze is doorgaans echter niet hoger dan drie maandsalarissen, omdat over het meerdere dan belasting en premies ingehouden moeten worden. Als er vanuit de sociale verzekeringen ook een overlijdensuitkering van toepassing is, dan mag de werkgever de hoogte daarvan in mindering brengen op de door hem verschuldigde uitkering.
 
Verzuimverzekering of WGA eigen risicodragersverzekering
Werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten, kunnen de overlijdensuitkering normaal gesproken claimen op die polis. Wel is deze dan zo goed als altijd gemaximeerd op de wettelijk verplichte uitkering van één maand. Het kan ook zijn dat een overlijdensuitkering van een werknemer die in de WGA was beland, wordt toegerekend aan een (ex)werkgever. Hier geldt dat, als deze werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, hij de overlijdensuitkering meestal kan claimen op de WGA eigen risicodragersverzekering.
1049 antwoorden

Reacties zijn gesloten.