Uitwerking Pensioenakkoord: een update

In ons eerdere blog over het pensioenakkoord 2020 werd aangegeven dat er volgens het tijdspad in april 2020 een eerste blauwdruk zou zijn.

Wat is de status van het pensioenakkoord?

De maand april is inmiddels verstreken en er is nog geen nieuws gepresenteerd. In zijn brief aan de Eerste Kamer van 6 maart 2020, schrijft Minister Koolmees het volgende:

‘De stuurgroep is op dit moment bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. Medio 2020 wordt u middels een hoofdlijnennotitie geïnformeerd over deze uitwerking. In de hoofdlijnennotitie zal vanzelfsprekend aandacht worden geschonken aan de compensatiemogelijkheden en de kaders die het kabinet hiervoor mogelijk wil maken.’

We zullen dus nog even moeten wachten om meer duidelijkheid te krijgen. Het is wel verstandig om te anticiperen op de verwachte wijzigingen. Neem alle stakeholders (medewerkers, een OR en eventuele aandeelhouders) tijdig mee in de voorbereiding naar het nieuwe pensioenstelsel.

Heeft u hulp nodig?

Wij gaan graag met u in gesprek hoe u uw personeelsbeleid kunt vormgeven en brengen in kaart wat de financiële gevolgen zijn. Neem contact met ons op door te bellen naar 040-2370400.