Uitstel betaling pensioenpremies mogelijk vanwege coronacrisis

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor de betaling van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Omdat de problemen per werkgever verschillen, zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:

  • De individuele werkgever meldt zich bij de verzekeraar of PPI;
  • De betalingstermijnen worden voor de individuele werkgevers, binnen de wettelijke mogelijkheden, verruimd;
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door het opleggen van boeterente uit te stellen.

Komt u in acute problemen, laat het ons weten. Insucare zal dan samen met u en de pensioenuitvoerder zoeken naar een passende oplossing.

De ruimte voor maatwerk is op dit moment beperkt door wettelijke voorschriften. Hierover is op korte termijn overleg tussen bovenstaande partijen en De Nederlandse Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. In de uitwerking van de NOW is een definitie van de loonsom opgenomen:

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.
Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Neem contact met ons op bij acute problemen

Heeft u vragen of komt u in acute problemen? Laat het ons weten. Insucare zal samen met u en de pensioenuitvoerder zoeken naar een passende oplossing. Neem contact met ons op door te bellen naar 040-2370400.