Uitkering lijfrentepolis?

Wie klakkeloos het aanbod van zijn verzekeraar accepteert bij het omzetten van een lijfrentepolis in een uitkering doet zichzelf tekort.
 
Bij het omzetten van een lijfrentepolis in een uitkering zijn verzekeraars weinig behulpzaam; veel klanten krijgen een slechte deal omdat zij niet shoppen maar het eerste het beste aanbod van hun verzekeraar accepteren. In de praktijk is dat vaak het slechtste aanbod.
 
Uit onderzoek van het Financiële Dagblad (zaterdag 19 oktober 2013) blijkt dat momenteel het beste aanbod van verzekeraars slechter is dan het slechtste aanbod van banken.
 
Lijfrentepolissen worden aangeschaft als pensioenvoorziening door ondernemers, freelancers en anderen zonder of met een bescheiden werkgeverspensioen. Het opgebouwde kapitaal wordt meestal rond de pensioenleeftijd omgezet in uitkeringen, levenslang of voor een bepaald aantal jaren.
 
Als wordt gekozen voor een levenslange uitkering, kan deze alleen worden ondergebracht bij een verzekeraar. Al wordt de verzekerde 110 jaar, een verzekeraar blijft uitkeren, tot het moment van overlijden. In de praktijk is een levenslange uitkering echter vrijwel nooit gunstiger dan een bancaire uitkering. De levenslange uitkering is pas gunstiger als de verzekerde 101 jaar oud wordt.
 
Bij een bancaire lijfrente uitkering wordt afgesproken hoeveel jaar de uitkeringen lopen. De minimale looptijd is vijf jaar bij een jaarlijkse uitkering tot € 20.953 en twintig jaar als dat meer is. Aan het einde van de looptijd houden de uitkeringen op en is de rekening leeg.
 
Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de bancaire uitkering, vervalt het restant van de rekening aan de erfgenamen. Bij de verzekerde lijfrente uitkering krijgen de erfgenamen na het overlijden niets.
 
Er zijn ook lijfrente uitkeringen die alleen bij een verzekeraar mogen worden uitgevoerd. Naast de eerder genoemde levenslange uitkering is dat de overbruggingslijfrente en de oud-regime lijfrente.
 
Een overbruggingslijfrente kent uitkeringen die eindigen in het kalenderjaar dat de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt of het jaar waarin hij pensioen gaat ontvangen.
 
Op oud-regime lijfrentes zijn soepelere regels van toepassing. De uitkeringen kunnen bijvoorbeeld ook toekomen aan een studerend (klein)kind. Oud-regime lijfrentes zijn:
– tegen koopsom gesloten voor 1 januari 1992 of
– tegen premiebetaling gesloten voor 16 oktober 1990.
 
Heeft u een lijfrentepolis die tot uitkering komt? Neem contact op met Insucare en wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en welke het beste aansluit bij u wensen.
1015 antwoorden

Reacties zijn gesloten.