Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Bedrijven kunnen vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen voor de tijdelijke NOW.

Een maatregel die zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door buitengewone omstandigheden 20 procent of meer omzetverlies hebben in een periode van drie maanden.

De regeling kort samengevat:

  • De hoogte van de subsidie bedraagt: Omzetdalingspercentage * maandloonsom * 3 maanden * 1,3 (werkgeverslasten) * 90%
  • De werkgever mag tijdens de tegemoetkomingsperiode geen ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen.
  • Het UWV verstrekt na goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% in maximaal drie termijnen.

Een zieke werknemer valt onder de loondoorbetalingsplicht en dus ook onder de compensatie.
Het kan dus voorkomen dat u compensatie en een uitkering vanuit uw ziekteverzuimverzekering ontvangt.
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe verzekeraars hiermee omgaan.

De regeling heeft geen gevolgen voor de SV-daglonen. Zolang werknemers in dienst blijven en loon ontvangen, geldt het dagloonbesluit.

Heeft u vragen over de NOW-regeling?

Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van de NOW-regeling of wilt u meer informatie over de regeling? Wij helpen u graag. Neem contact op door te bellen naar 040 237 0400.