Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

Werknemers die in de WW komen én die via hun werkgever aangesloten zijn bij de PAWW, kunnen recht hebben op een aanvullende PAWW-uitkering. Er zijn al meer dan twee miljoen werknemers die maandelijks via hun werkgever premie betalen voor de PAWW-regeling.

Recht op de oude uitkeringsduur van de WW

Enkele jaren geleden was de maximale uitkeringsduur van de WW 38 maanden. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de WW-regeling versoberd. De uitkeringsduur van de WW is nu maximaal 24 maanden. Door deelname aan de PAWW-regeling heeft de werknemer recht op de oude uitkeringsduur van de WW.

Voorbeeld:

Een werknemer had in de oude regeling recht op 14 maanden WW. In de huidige regeling is dit 10 maanden.
Het verschil van vier maanden wordt dan aangevuld door PAWW.
De maximale duur is dus ook weer 38 maanden in plaats van de huidige 24 maanden.

Let op: voor een PAWW-aanvulling moet de werknemer een werkverleden hebben van minimaal 10 jaar.

Informeer uw medewerker bij ontslag

Het UWV ontvangt momenteel veel WW-aanvragen vanwege werkeloosheid als gevolg van de coronacrisis. Deze PAWW-regeling kan dan ook voor een stukje extra financiële zekerheid bieden. Neemt u als werkgever deel aan de PAWW-regeling? Wijs uw werknemer bij ontslag dan op deze regeling. De werknemer moet de uitkering zelf aanvragen bij PAWW.

Meer informatie leest u op www.spaww.nl. Uiteraard kunt u voor vragen over de regeling ook contact met ons opnemen: 040 237 0400