Prijs deskundigenoordeel UWV fors omhoog (deel 1)

15 oktober 2012 – Vanaf volgend jaar moet u méér betalen als u een deskundigenoordeel wil aanvragen bij UWV. Op dit moment betalen de werkgever en de werknemer € 50 voor een deskundigenoordeel. In 2013 stijgt deze prijs voor de werkgever naar € 350 en voor de werknemer naar € 175.

Onlangs stuurde staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangaf dat hij de kosten van het deskundigenoordeel wil verhogen. Op dit moment is de prijs van het deskundigenoordeel volgens de staatssecretaris niet kostendekkend. Door de kosten voor de werknemer te verhogen van € 50 naar € 175 en voor de werkgever van € 50 naar € 350, komt de prijs van het deskundigenoordeel dichter bij de kostprijs te liggen. UWV neemt de nieuwe prijzen van het deskundigenoordeel op in het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005.

Deskundigenoordeel bij meningsverschil re-integratie
Als u een meningsverschil heeft met uw werknemer over zijn re-integratie, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Ook uw werknemer kan dit oordeel aanvragen als hij het bijvoorbeeld niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. In een eventuele rechtszaak kan het deskundigenoordeel een belangrijke rol spelen.
Jaarlijks maken er ongeveer 16.400 werkgevers en werknemers gebruik van het deskundigenoordeel. Hiervan worden er 9.500 door werkgevers aangevraagd en 6.900 door werknemers.

Bron: HR Rendement

8 antwoorden

Reacties zijn gesloten.