Met pensioen gaan, wanneer kan dat?

Zo lang werken voordat ik met Pensioen kan? En nu?

Wat is de pensioenleeftijd van uw werknemers?

Afgelopen week hebben wij de verwachte AOW-leeftijden voor de toekomst onder ogen gekregen. Dit is belangrijke informatie die iedere werkgever en werknemer raakt.

Wat is uw AOW-leeftijd?

Volgens het regeerakkoord voor de periode 2013-2017 wordt vanaf 2022 de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting op de 65e verjaardag. Voor de jaren 2000-2009 bedroeg deze 18,26 jaar. De stijging van de levensverwachting ten opzichte van dit ijkpunt wordt verwerkt in de AOW-leeftijd. Hieruit volgt de volgende tabel met AOW-leeftijden.

Verwachte AOW leeftijd_pensioen_Insucare                Bron: Financieel Actief

Als u niks doet wordt de AOW-leeftijd uw pensioenleeftijd

Uiteraard geldt dat ook voor uw werknemers. Een gevolg van een steeds latere AOW-leeftijd is dat hier doorgaans ook een latere pensioenleeftijd tegenover staat. Het is daarom voor werknemers van belang dat zij geïnformeerd worden over hun pensioen zodat zij bewust worden van de hoogte van hun pensioen, de pensioenleeftijd en hier vervolgens handelingsbekwaam op kunnen reageren. Want een werknemer heeft natuurlijk verschillende mogelijkheden om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan of bij te sparen om zo een hoger inkomen te ontvangen op de pensioendatum. Om een tegenvallend resultaat op de pensioendatum te voorkomen is het van belang dat een werknemer nu bezig is met de toekomst. Er is namelijk tijd nodig om een kapitaal te laten groeien. De werknemer kan dus niet vroeg genoeg tijdens zijn loopbaan bewust en handelingsbekwaam zijn over zijn eigen pensioen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Hoe kunt u uw werknemers motiveren met deze AOW-leeftijden? Door uw werknemers goed te laten informeren over hun pensioen en de mogelijkheden.

Hoe houdt u risico’s buiten de deur? Want langer werken brengt risico’s met zich mee voor uw bedrijf; er ontstaat vergrijzing van uw personeel. Het risico dat werknemers ziek worden is groter maar ook het risico op langdurig ziek worden. Hierdoor worden alle facetten waarin wij u kunnen adviseren geraakt. Inkomensverzekeringen worden belangrijker maar ook zorgverzekeringen en arbo.

Wet Pensioencommunicatie en onze oplossing

In vervolg op de Wet Pensioencommunicatie en in uw belang als werkgever, is het belangrijk om uw werknemers bewust en handelingsbekwaam te maken. Insucare heeft een module ontwikkeld waarmee wij iedere werknemer individueel kunnen informeren over hun eigen pensioen en daarbij handelingsbekwaam maken waardoor de werknemer controle krijgt over zijn eigen pensioen en dus zijn eigen toekomst. Binnenkort gaan wij u hier actief over informeren.

Mocht u nu al interesse hebben in ons nieuwe product of wilt u advies over één van onze andere facetten dan staan wij uiteraard voor u klaar. Bel 040-2370400 of stuur een e-mail naar info@insucare.nl 

Insucare Pensioenadvies is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.