De Wet Pensioencommunicatie

Per 1 juli 2015 treedt de Wet Pensioencommunicatie in werking. De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Het doel is om de communicatie over het pensioen meer aan te laten sluiten bij de wensen van de deelnemers en de klant dus centraal te stellen.

Het moet duidelijk worden welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levens-gebeurtenissen zoals scheiding, werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer communiceren over onzekerheden.

De wet valt in 6 elementen onder te verdelen:
– Algemene eisen aan pensioencommunicatie;
– Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking en aanbieding van informatie;
– Beschikbaar zijn van basisinformatie over de pensioenregeling;
– Een jaarlijks pensioenoverzicht van de opbouwde pensioenaanspraken;
– Uitbreiding van het pensioenregister;
– Inzicht in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen.

Grote rol bij pensioen voor u als werkgever
Het doel van de Wet Pensioencommunicatie is duidelijkheid en transparantie verschaffen over het collectieve of individuele pensioen. De werkgever is vaak het eerste aanspreekpunt voor de pensioenvragen van de werknemers. De overheid verwacht van werkgevers dat zij een gedegen basiskennis hebben van pensioen in het algemeen en van de binnen het bedrijf geldende pensioenregeling(en) in het bijzonder. Daarnaast wordt de werkgever verplicht gesteld om zorg te dragen voor de basisinformatie over het pensioen. Het bedrijfsleven speelt daarom een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet Pensioencommunicatie.

Daarom is het goed te weten dat Insucare de zorgplicht van werkgevers uit handen neemt en begeleiding biedt waar nodig. Dit doen wij onder andere door het organiseren van collectieve workshops en presentaties of individuele pensioengesprekken bij werkgevers op locatie. Maar ook het opleiden van HR of Finance medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

Stilstaan bij het individuele pensioen
De zorgplicht van de werkgever aangaande pensioen is de werknemer te informeren over de financiële gevolgen van “life-events” en hoe de pensioeregeling daarop inspeelt. Tijdens individuele gesprekken worden de volgende onderwerpen besproken:

– uitleg over de pensioenregeling aan nieuwe of bestaande medewerkers;
– informatie over waardeoverdracht;
– informatie over het nabestaandenpensioen;
– informatie over de gevolgen voor het pensioen bij echtscheiding;
– informatie over de gevolgen voor het pensioen bij werkeloosheid;
– informatie over de gevolgen voor het pensioen bij arbeidsongeschiktheid;
– mogelijk- en onmogelijkheden van deeltijd pensioen
– etc.

Insucare Pensioenadvies en -beheer specialisten

Door Insucare als aanspreekpunt te introduceren ontlast u de HR-medewerker met betrekking tot pensioen gerelateerde vragen en verschaft u uw werknemers meer inzicht in de pensioensituatie.