Pensioenakkoord 2020: een stap verder in het proces

Ja, weer een stap verder in het proces naar een nieuwe pensioenregeling. Ook het FNV heeft ingestemd met de hoofdlijnennotitie. Nu kan gestart worden met de verdere uitwerking van verschillende onderdelen.

De belangrijkste hoofdpunten

Wat zijn nu, voor verzekerde regelingen, de belangrijkste punten uit de hoofdlijnennotitie?

  • Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de bestaande premieregelingen met een stijgende premie aan te houden voor de bestaande deelnemers;
  • Nieuwe deelnemers moeten uiterlijk 1 januari 2026 gaan deelnemen aan een premieregeling met een gelijkblijvende premie;
  • Uitgangspunt is dat voor nieuwe deelnemers de huidige doelstelling voor de pensioenuitkering haalbaar blijft; een koopkrachtig pensioen van maximaal 75% van het gemiddelde loon na 40 opbouwjaren.
  • De werkgever wordt wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen die gebruikt zijn om tot de nieuwe pensioenregeling te komen. Het transitieplan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging aan de OR, PVT of PV.
  • Ook het nabestaandenpensioen wordt aangepast. Dit wordt voortaan op risicobasis verzekerd, onafhankelijk van het aantal dienstjaren en gebaseerd op het hele salaris (dus geen aftrek van een franchise en ook niet meer gemaximeerd). Het fiscaal maximaal partnerpensioen wordt 50% van het salaris. Het wezenpensioen krijgt een vaste eindleeftijd van 25 jaar en is maximaal 20% van het salaris.

De verwachte ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is nog steeds 1 januari 2022. Alle bestaande premieregelingen met een stijgende premie moet dus tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026 worden aangepast.

Wij helpen u graag bij uw vragen

Wat is nu het juiste moment om uw pensioenregeling aan te passen? Welk premiepercentage wordt dan van toepassing voor uw nieuwe deelnemers? Of heeft u vragen over uw pensioen? Insucare kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Samen kunnen we de transitie naar de nieuwe pensioenregeling in goede banen leiden (pensioenakkoord 2020).