payrollkracht insucare logo

We worden gelukkig allemaal ouder

… maar worden we ook gelukkig oud?

Medio augustus 2018 publiceerde het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) de resultaten van een onderzoek naar de AOW-leeftijd. De conclusie van dit onderzoek is dat Nederland naar een zogenaamde gedifferentieerde AOW-leeftijd toe moet. In de praktijk betekent dit simpelweg dat mensen met een lage sociaaleconomische status (lees: opleiding) gemiddeld minder lang leven en dus eerder AOW zouden moeten ontvangen. Zij beginnen doorgaans op jongere leeftijd met (fysiek zwaarder) werk en gaan eerder dood. Hierdoor ontvangen zij dus minder AOW dan hun hoger opgeleide collega’s.

Verschillende AOW-leeftijden. Is dat de oplossing?

De oplossing van het NIDI is dat er een verschillende AOW-leeftijd moet komen voor te onderscheiden bevolkingsgroepen. De praktische uitvoerbaarheid van een dergelijk systeem is echter zeer problematisch. Tevens is nu al de maatschappelijk discussie losgebarsten over wie dan in aanmerking zou moeten komen. Niet elke hoogopgeleide leeft immers langer. Niet elke laagopgeleide begint eerder met werken of doet ook daadwerkelijk laagopgeleid werk. Vrouwen hebben een hogere levensverwachting dan mannen. Hebben dan ook alle mannelijke Nederlanders eerder recht op een AOW-uitkering?

We worden allemaal steeds ouder

Het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat het door de NIDI geopperde plan ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. Hiervoor ontbreekt simpelweg het politieke en maatschappelijke draagvlak. Desondanks is de hele discussie wel een gevolg van een actueel probleem binnen onze samenleving. We worden allemaal steeds ouder. En om ons pensioen de gestegen levensverwachting te laten bijbenen schuift ook onze pensioenleeftijd mee. De vraag is echter of werknemers wel in staat zijn om duurzaam en gelukkig door te blijven werken tot een latere leeftijd. Zolang hier geen bredere, maatschappelijk oplossing voor is gevonden komt de bal steeds meer bij werkgever te liggen.

Het is aan de werkgever om de oudere werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Insucare (/Finniz) kan u als werkgever helpen het werkvermogen van uw oudere werknemers te behouden. Wij gaan in gesprek met de werknemer en kijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot zijn of haar financiële situatie en pensioen. Zo kan een werknemer met deeltijdpensioen gaan. Er zijn diverse mogelijkheden om uw werknemers gelukkig en productief aan het werk te houden.

Om alles in perspectief te plaatsen; in Rusland woedt momenteel een soortgelijke discussie. Daar heeft de overheid de pensioenleeftijd voor mannen verhoogd van 60 naar 65 jaar en voor vrouwen van 55 naar 63 jaar. Dat lijkt aanlokkelijk, zij het niet dat de landelijke levensverwachting van een Russische man op 66 jaar ligt. Er kan dus maar 1 jaar van het pensioen genoten worden.

Wilt u graag een keer kijken naar de mogelijkheden om uw werknemers gezond, gelukkig en financieel duurzaam inzetbaar te houden? U bent altijd welkom bij ons op kantoor voor een kop koffie.