Pensioen directeur-grootaandeelhouder

In het Burgerlijk Wetboek is de flex-BV opgenomen. Dit heeft gevolgen voor de Pensioenwet.
De definitie van het begrip directeur-grootaandeelhouder (DGA) is namelijk ook gewijzigd per 1 oktober 2012. Dit is een direct gevolg van de mogelijkheid die de flex-BV biedt om ook stemrecht- of winstloze aandelen uit te geven. 

Een DGA mag zijn pensioentoezegging ook in eigen beheer laten uitvoeren. Hij moet dan wel voldoen aan de DGA definitie van de Pensioenwet. Hij behoorde minimaal 10% aandeelhouder te zijn. Aan deze definitie is nu toegevoegd dat de DGA ook tenminste 10% stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet hebben.

Het wijzigen van de definitie van de Pensioenwet op 1 oktober 2012 kan ook voor bestaande pensioentoezeggingen tot gevolg hebben dat de pensioenopbouw niet langer in eigen beheer kan plaatsvinden. Als de pensioenopbouw in eigen beheer in dat geval niet stopt per 1 oktober 2012, zal de totaal opgebouwde pensioenaanspraak volgens artikel 19b Wet op de Loonbelasting direct in de belastingheffing worden betrokken. Bovendien krijgt de pensioengerechtigde revisierente in rekening gebracht. Dit is geregeld in artikel 30i van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

4 antwoorden

Reacties zijn gesloten.