Payroll en pensioen

Met ingang van 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor payrolling. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener. Met ingang van 1 januari 2021 komt daar ook het recht op een “adequate pensioenregeling” bij.

StiPP

Payrollkrachten vallen nu onder de verplichtstelling van StiPP. De pensioenregeling van StiPP sluit niet aan bij de wettelijke regeling van een “adequaat pensioen”. De sociale partners hebben daarom besloten de verplichtstelling te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2021 vallen payrollkrachten niet meer onder de verplichtstelling van StiPP.

Adequate pensioenregeling

De werkgever van een payrollkracht kan op twee manieren voldoen aan het recht op een “adequate pensioenregeling”:

  • De payrollkrachten aanmelden bij de pensioenregeling van de inlener;
  • Het payrollbedrijf start een eigen pensioenregeling.

De eigen pensioenregeling moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden zijn:

  • Er moet minimaal een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen zijn opgenomen in de regeling;
  • De payrollkracht bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op (geen wachttijd of drempelperiode);
  • De totale werkgeverspremie is tenminste 14,6% van de pensioengrondslag. Deze premie wordt in de wet vastgelegd en wordt ieder jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland.

Regel het goed

Als ingangsdatum voor de “adequate pensioenregeling” is gekozen voor 1 januari 2021 om payrollbedrijven de tijd te geven dit goed te regelen.

Is aanmelden van de payrollkrachten bij de pensioenregeling van de inlener voor u geen optie? Insucare kan u helpen bij het opstellen van een “adequate pensioenregeling” voor uw payrollkrachten. Ook bij het beantwoorden van andere vragen over pensioen kan Insucare u helpen.