Tijdelijke overbruggingsuitkering AOW geregeld

De regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of vergelijkbare regeling) op 1 januari 2013 die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben.

Conform het Sociaal Akkoord is de regeling toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 200% van het wettelijk bruto minimumloon (en 300% voor paren). De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013. De tijdelijke overbruggingsregeling geldt tot en met eind 2018. Dit betekent dat de laatste instroom in de regeling zal plaatsvinden op 31 december 2018.

(Bron: Rijksoverheid, 03-06-2013)