payrollkracht insucare logo

Ongeval binnen uw onderneming?

Er is een ongeval voorgevallen binnen uw onderneming, maar wanneer dient u het ongeval te melden?

Een overlijden ten gevolge van een ongeval dient binnen 48 uur gemeld te worden. Is er sprake van letsel, dan dient dit binnen 90 dagen bij de verzekeraar gemeld te worden.

Bent u klant bij Insucare, Arboteam en/of Finniz? Meld ons z.s.m. een ongeval of overlijden. Naast de melding en het contact met de verzekeraar gaan wij ook na of er (financiële)consequenties zijn op het gebied van pensioen, inkomens-, en zorgverzekering en arbo.