Het noteren van aard en oorzaak van ziekte werknemer is verboden

Naar aanleiding van een verzuimmelding bij een zorginstelling heeft De Autoriteit persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) een onderzoek uitgevoerd naar het registreren van persoonsgegevens en de aard en de oorzaak van het verzuim van werknemers. De zorginstelling was onlangs gestart met een nieuwe ziekteverzuimbeleid.

Het registreren van de aard en oorzaak van verzuim is volgens De Autoriteit persoonsgegevens in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Registratie van deze gegevens was niet noodzakelijk voor de vaststelling van de loondoorbetalingsverplichting of voor de begeleiding van zieke werknemers. Daarmee werden persoonsgegevens betreffende de gezondheid in strijd met de wet verwerkt. De gegevens over het verzuim mogen zelfs niet genoteerd worden als de werknemer  zelf aangeeft wat de aard en de oorzaak van zijn/ haar ziekte is.

Welke verzuimregistratie mag dan wel?

Wanneer de werkgever toestemming heeft verkregen van de werknemer nadat werknemer voldoende geïnformeerd is wat betrekking heeft alleen op specifiek aangeduide gegevens. De afstandelijkheidsrelatie die bestaat tussen een werkgever en werknemer is volgens de Autoriteit persoonsgegevens de oorzaak dat de toestemming niet voor de volledige informatie mag worden gegeven. U riskeert als werkgever een boete wanneer bovenstaande wordt overschreden.

Bekijk het complete rapport