Nooit meer kunnen werken …..

……. : eerder IVA

Normaal kunnen zieke werknemers pas tegen het eind van de twee jaar loondoorbetaling een WIA-uitkering aanvragen.

Als werknemers een ongeval hebben gehad of een ernstige ziekte krijgen, is het soms als snel duidelijk dat ze niet meer zullen herstellen. Als duidelijk is dat de kans op herstel uitgesloten is, kan deze werknemer in overleg met zijn werkgever vervroegd een IVA-uitkering aanvragen.

Om voor een vervroegde IVA-uitkering in aanmerking te komen, gelden voor de zieke werknemer de volgende voorwaarden:

  • De bedrijfsarts heeft verklaard dat de werknemer niet meer kan werken en ook niet meer beter wordt. Hiervoor heeft UWV een standaardverklaring beschikbaar.
  • De werknemer krijgt geen Ziektewetuitkering.
  • Vervroegd aanvragen kan alleen binnen een bepaalde periode.

Als de uitkering wordt toegekend, dan hebben de werkgever en de werknemer geen re-integratieverplichtingen meer.

De loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste twee ziektejaren blijft wel gelden. Maar omdat UWV de IVA-uitkering aan de werkgever uitbetaalt, heeft de werkgever een stuk lagere lasten.

1269 antwoorden

Reacties zijn gesloten.