Nog meer zeggenschap voor OR bij pensioen

De ondernemingsraad (OR) krijgt in de toekomst meer te zeggen over pensioen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat de OR instemmingsrecht krijgt bij de invoering, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. U moet dan in meer situaties een akkoord zien te bereiken met de OR.

Nu is het nog zo dat u instemming nodig heeft van de OR als u een pensioenregeling wilt vaststellen, wijzigen of intrekken bij een pensioenverzekeraar of PPI. In augustus vorig jaar is het instemmingsrecht al iets uitgebreid: sindsdien is ook instemming van de OR nodig als u een regeling wilt invoeren of intrekken bij een ondernemingspensioenfonds of niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Dat geldt dus weer niet voor wijzigingen. Dat kan duidelijker en eenvoudiger, vindt de staatssecretaris. Het uitgebreide instemmingsrecht dat van toepassing is bij pensioenverzekeraars en PPI’s wil zij daarom uitbreiden naar alle pensioenuitvoerders. Het gaat dan wel alleen om de pensioenovereenkomst. Over de uitvoeringsovereenkomst krijgt de OR geen instemmingsrecht. Alleen als het gaat over de inhoud van de pensioenregeling, moet u straks de OR altijd mee laten beslissen. Een wetsvoorstel komt er waarschijnlijk eind 2014.

1007 antwoorden

Reacties zijn gesloten.