Nieuwe regels zwangerschapsverlof vanaf 1 juni 2013

Een werkneemster die met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat, heeft recht op een uitkering. De rekenregels voor de zwangerschapsuitkering veranderen vanaf 1 juni 2013. Het is verstandig de werkneemster hierover te informeren om onnodige stress te voorkomen.

Gaat uw werkneemster nog vóór 1 juni 2013 met zwangerschapsverlof, dan heeft ze recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op basis van het laatstverdiende maandloon. Werkneemsters die na die datum met zwangerschapsverlof gaan, krijgen een zwangerschapsuitkering op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. Vanaf 1 juni 2013 kan de uitkering dus lager uitvallen dan het laatste maandsalaris van de zwangere werkneemster. Het verschil tussen het gemiddelde jaarloon en het laatstverdiende maandsalaris kan flink oplopen, als de werkneemster bijvoorbeeld meer is gaan werken of een salarisverhoging heeft gehad. Meestal betalen werkgevers het loon door aan de zwangere werkneemster en keert UWV de uitkering aan de werkgever uit. Natuurlijk bent u niet verplicht het eventuele verschil te betalen, al getuigt dat natuurlijk wel van goed werkgeverschap.

933 antwoorden

Reacties zijn gesloten.