Nawerking Ziektewet

Het UWV is begonnen met het verstrekken van overzichten van ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Dit in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (zie ons artikel d.d. 27-11-2012 ).

In dit kader is het belangrijk om te weten wanneer een ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering. In dit artikel leggen wij graag de nawerking van de Ziektewet uit. In artikel 46 van de Ziektewet wordt de nawerking omschreven. Nawerking is de aanspraak van een werknemer op een Ziektewetuitkering indien hij binnen 4 weken na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt.

Het nawerkingsrisico wordt gevormd door: 

  • De werknemer die zijn baan opzegt en geen WW-rechten heeft opgebouwd;
  • De werknemer die bij einde dienstverband ZZP-er wordt;
  • De oproepkracht die buiten een oproepperiode ziek wordt (binnen 4 weken nadat het laatste arbeidscontract is afgelopen).

Vanaf 1 januari 2014 geldt een premiedifferentiatie Ziektewet voor middelgrote en grote werkgevers. Dit betekent dat de Ziektewetpremie wordt gebaseerd op de Ziektewet-schadelasten binnen uw bedrijf. Het is daarom belangrijk om de overzichten van het UWV goed te controleren. Insucare helpt u hier graag bij.