Loondoorbetaling bij ziekte; de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Makkelijker, duidelijker en goedkoper dat is wat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor de MKB-ondernemer moet worden. Wordt een medewerker ziek, dan is de werkgever verplicht om het loon van de zieke medewerker twee jaar lang door te betalen. Daarbij hebben werkgever en zieke medewerker re-integratieverplichtingen met als doel de zieke medewerker terug laten keren in het arbeidsproces. En als het UWV na twee jaar ziekte constateert dat u als werkgever uw verplichtingen niet goed heeft uitgevoerd, krijgt u er nog een derde jaar loondoorbetaling als boete bovenop. Deze verplichtingen worden, met name door kleinere werkgevers, als disproportioneel zwaar ervaren.

Inkomensverzekering voor kleine en middelgrote werkgevers

Kleine en middelgrote werkgevers hebben dezelfde verplichtingen en kosten als grote werkgevers en relatief weinig ervaring met langdurig verzuim. Wanneer doe je het goed? En hoe moet iemand bij je terugkeren als die zijn functie niet kan uitoefenen en je maar één type werk hebt? Er is een grote behoefte om ontzorgd te worden.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom met werkgevers afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen.

Pakket aan maatregelen

1.    MKB-verzuim-ontzorg-verzekering
Per 1-1-2020 een verzuimverzekering inclusief dienstverlening met uitgebreide dekking, waardoor kleinere ondernemers optimaal ontzorgd worden.

2.    Jaarlijkse financiële tegemoetkoming
Per 2021 ontvangt u als werkgever een jaarlijkse financiële tegemoetkoming in de vorm van een premiekorting. In 2021 is de hoogte van deze premiekorting ± € 1.000 per werkgever

3.    Medisch advies bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen wordt leidend
Werkgever en werknemer moeten kunnen vertrouwen op het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Per 1-1-2021 wordt dit advies van de bedrijfsarts leidend en kan het niet worden herroepen door de medisch adviseur van UWV. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts.

4.    Verbetering van transparantie rondom loondoorbetaling
Overheid, UWV en verzekeraars spannen zich in voor een betere communicatie over het thema loondoorbetaling bij ziekte.

5.    Meer grip op tweede spoor re-integratie
Maatregel 1, 3 en 4 moeten er toe leiden dat werkgevers duidelijkheid krijgen over het inzetten van een tweede spoortraject (re-integratie bij een andere werkgever) en dat zij voor deze werknemer vervanging kunnen inzetten.

Aanbod MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Wilt u een breed aanbod ontvangen van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering? Meldt u zich dan hier aan.

De planning ziet er als volgt uit:

  1. U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding
  2. Wij vragen bij u de benodigde gegevens
  3. Offertes worden door ons opgevraagd bij meerdere verzekeraars (de verwachting is dat dit vanaf september 2019 mogelijk is)
  4. U ontvangt ons aanbod
  5. Bent u akkoord? Dan verzorgen wij de overstap naar de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte?
Wilt u meer weten over de loondoorbetaling bij ziekte, het pakket aan maatregelen of ons aanbod? Neemt u dan contact op met Reinier van Sluijs, specialist verzuim en inkomensverzekeringen (Reinier@insucare.nl, 040-2370400)