Compensatie transitievergoeding: bent u voorbereid?

Heeft u de dossiers al op orde om tijdig de compensatie transitievergoeding aan te kunnen vragen bij het UWV? Vanaf 1 april 2020 kunt u via het werkgeversportaal van het UWV de compensatie aanvragen. U logt met eHerkenning in op het UWV werkgeversportaal. Heeft u al eHerkenning?

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie zal meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. De volgende regels zijn van toepassing:

 • De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald op de dag na een periode van maximaal twee jaar ziekte;
 • De compensatie is niet hoger dan het maximumbedrag;
 • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van loonsanctie wordt niet vergoed;
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd.

Documenten

Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding moet u een aantal documenten digitaal uploaden:

 1. De arbeidsovereenkomst

Heeft u deze niet meer, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook.

 1. Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst
 • Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst of
 • Uitspraak van de rechter of
 • Opzeggingsbrief
 1. Berekening van de transitievergoeding

Ook als u een ander bedrag bent overeengekomen met uw werknemer, moet u de berekening van de wettelijke transitievergoeding kunnen laten zien.

 1. Loonstroken
 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was en
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.
 1. Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum

Bijvoorbeeld een bankafschrift

Aanvullende documenten

In sommige situaties heeft het UWV aanvullende bijlagen nodig.

 • Zijn er inzetbaarheids- en/of transitiekosten afgetrokken? Het UWV heeft het betaalbewijs van de gemaakte kosten nodig en de schriftelijke instemming van de werknemer dat deze kosten in mindering mochten worden gebracht.
 • Heeft de werknemer tijdens de ziekteperiode wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan wil het UWV de loonstroken zien waarop deze toeslagen staan.
 • Heeft de werknemer tijdens de ziekteperiode een winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken zien waarop deze winstuitkering en/of bonus(sen) staan.

Er zijn nog meer bijzondere situaties denkbaar. Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met het UWV om na te gaan welke gegevens u moet aanleveren.

Termijn indienen aanvraag

Voor contracten die zijn beëindigd in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 dient de aanvraag vóór 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Het UWV hanteert een maximale afhandeltermijn van zes maanden.

Ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag kunt u de benodigde documenten alvast verzamelen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de compensatie transitievergoeding of over het aanvragen van de compensatie? Neemt u dan contact met ons op door te bellen naar 040-2370400.