payrollkracht insucare logo

De collectieve ongevallenverzekering?

Veel bedrijven hebben conform de verplichting van de CAO de collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Is er geen verplichting conform de cao, dan wordt deze verzekering toch vaak afgesloten om er voor te zorgen dat de werknemer in geval van een ongeval met als gevolg blijvende invaliditeit recht heeft op een uitkering.

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Een collectieve ongevallenverzekering biedt een bepaalde vergoeding wanneer een werknemer door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Deze vergoeding is dan voor de werknemer zelf of in het geval van een sterfgeval voor de nabestaanden. U als werkgever kan zelf bepalen hoe uitgebreid u de collectieve ongevallenverzekering maakt. Er bestaan namelijk een tweetal soorten verzekeringen:

  1. De werknemers, leerlingen, studenten of leden zijn alleen verzekerd op het werk, school of clubhuis.
  2. Uw werknemers of leden zijn altijd verzekerd dus ook op weg naar werk of thuis.

De dekking van een collectieve ongevallenverzekering verschilt per verzekeraar en hangt af van uw keuzes. Over het algemeen gelden er de volgende regels:

  • Hoogte van de uitkering bij letsel;
  • Termijn van uitkering;
  • Vervangende werknemers. Het inhuren/ inwerken van tijdelijk personeel.

De collectieve ongevallenverzekering kent een 24-uurs dekking. Dit betekent dat er dekking is buiten en tijdens het uitoefenen van het beroep.

Ongeval door sport?

Overkomt je werknemer een ongeval bijvoorbeeld door het sporten met als gevolg kans op blijvende invaliditeit dan is het belangrijk om het ongeval binnen 90 dagen te melden bij de verzekeraar/ intermediair. Ook al gaat het om letsel aan een vinger of hand, als blijvende invaliditeit van het lichaamsdeel kan worden vastgesteld ten gevolge van het ongeval dan is een uitkering op deze verzekering mogelijk.

De ongevallenverzekering biedt ook dekking als een werknemer ten gevolge van een ongeval komt te overlijden. Voor de nabestaanden volgt er een uitkering vaak ter hoogte van eenmaal het jaarloon, dit is mede afhankelijk van de gekozen verzekering.

Ook directie en stagiaires

Niet alleen werknemers zijn verzekerd op deze collectieve ongevallenverzekering. De keuze kan gemaakt worden om ook de directieleden en stagiaires mee te verzekeren.

Bij Insucare vinden wij het ontzettend belangrijk dat zaken goed geregeld zijn.  Wij zijn betrokken en eerlijk en staan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of voor een vrijblijvend advies: 040-2370400