Arbeidsvoorwaarden voor payroll- en uitzendkrachten

Huurt u uitzend- of payrollkrachten in? Per 1 januari 2020 bent u vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verplicht om de arbeidsvoorwaarden die u hanteert aan het uitzend- of payrollbedrijf kenbaar te maken voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

Wanneer is er sprake van payrolling?

Payrollen is een bijzondere vorm van het ter beschikking stellen van personeel. Het payrollbedrijf is werkgever van de payrollwerknemers. De payrollwerknemers werken bij u als inlener. U wordt als werkgever geholpen omdat het payrollbedrijf alle werkgeverlasten op zich neemt.

Arbeidsvoorwaarden

Inkomen

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn in vergelijkbare functies bij u als inlener. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 13e maand, vakantiedagen, scholingsrechten, verlofregelingen. Ook de collectieve WGA Hiaat en WIA Excedentverzekeringen vallen hier onder.

Pensioen

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollkracht recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Dat betekent in een aantal gevallen dat het payrollbedrijf een pensioenregeling moet optuigen. De kosten voor de pensioenregeling wordt opgebracht door het payrollbedrijf. Deze kosten kunnen worden doorberekend naar u als inlener.

Met deze nieuwe regels wil de overheid voorkomen dat payrollers op arbeidsvoorwaarden gaan concurreren met de werknemers in loondienst.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 040 237 0400.