Casus Inkomen: Forse financiële besparing door controle WhK

Als werkgever ontvangt u van de Belastingdienst een keer per jaar de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas. In deze beschikking staat welke premies het UWV het komende jaar bij u in rekening brengt voor de Ziektewet en/of de WGA.

Vraagstelling; Is de toeslag terecht?

Begin december 2016 ontving de klant ook deze beschikking en vroeg ons om deze te controleren. Wij constateerden dat er voor de WGA een premietoeslag in rekening werd gebracht. Terecht of niet, was de vraag. Namens onze klant hebben we bezwaar ingediend tegen deze beschikking en de Belastingdienst gevraagd om specificatie van de toegerekende schadelast.

Uitkomst WGA- uitkering

Onze twijfel was terecht, zo bleek. Op de specificatie stond een medewerker waarvoor de no-risk polis geldt. De WGA-uitkering van deze medewerker mag niet worden toegerekend aan onze klant. Wij hebben definitief bezwaar gemaakt tegen de beschikking en verzocht om de WGA-uitkering van de betreffende medewerker niet ten laste van ons klant te brengen.

De Belastingdienst heeft het bezwaaar toegekend. Dit resulteerde in een besparing voor de klant van € 12.000 voor het jaar 2017. Zonder de controle had deze werkgever ook de jaren erna nog een toeslag kunnen verwachten. Ons advies is daarom om de documenten die u ontvangt van UWV en Belastingdienst altijd zorgvuldig te controleren. Doe dit wel op tijd, want in de regel krijgt u 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Wilt u dit liever uitbesteden? Onze specialisten staan voor u klaar.