Gevolgen aanpassing AOW-gerechtigde leeftijd

Dit jaar wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. Daarna gaat de leeftijd in een sneller tempo omhoog naar 66 in 2018 en 67 in 2021.

Bent u als werkgever klaar voor deze aanpassingen?

In de arbeidsovereenkomst met uw werknemers is een einddatum dienstverband vastgelegd. Is dit de 65-jarige leeftijd, dan is dit in strijd met de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL).
De WGBL staat wel toe dat een arbeidsverhouding wordt beëindigd als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Heeft u een ANW-hiaat verzekering dan is de einddatum van de uitkering de 65-jarige leeftijd van de partner. Gaat deze einddatum de verhoging van de AOW leeftijd volgen? 

De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor uw collectieve inkomensverzekering(en). Gaan de uitkeringen van de inkomensverzekering(en) de AOW leeftijd volgen? Wist u dat uw werknemers met een AOW-gat te maken kunnen krijgen? 

Insucare maakt graag inzichtelijk wat de gevolgen voor u en uw medewerkers zijn om nadelige verrassingen in de toekomst te voorkomen.

7 antwoorden

Reacties zijn gesloten.