Gedifferentieerde premiepercentages werkhervattingskas

De Belastingdienst heeft tussen 18 en 24 december 2013 naar alle werkgevers een beschikking verzonden met de gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas 2014. 
Nieuw per 1 januari 2014 zijn de premiecomponenten voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en voor ZW-lasten. Beide zijn het gevolg van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). 
 
Het is belangrijk om de beschikking direct goed te controleren. U heeft namelijk zes weken de tijd om tegen ieder onderdeel van de beschikking bezwaar te maken. Een foutieve beschikking kan grote gevolgen hebben voor uw loonheffingen. Controleert u daarom goed of de sector, de werkgeversindeling en de premiepercentages correct zijn. 
Uiteraard kunnen wij u helpen bij deze controle en daar waar noodzakelijk ook bezwaar aantekenen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 
2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.