Financiële gevolgen voor pensioengevend loon van €100.000 of meer

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de ton-plus-regeling. Wat betekent dit nu concreet?

Soort regelingMiddelloon (opbouw vanaf 25 jaar)
Salaris€ 150.000

 

 Max. opbouw 2013Max. opbouw 2014Max. opbouw 2015
Opbouw Ouderdomspensioen
per jaar
€ 3.072,40€ 2.935,85€ 1.622,83
Verzekerd Partnerpensioen€ 86.027,13€ 86.313,89€ 47.729,41

* Verzekerd Partnerpensioen 2013 is berekend met pensioenleeftijd 65 jaar, voor 2014 en 2015 is gerekend met pensioenleeftijd 67 jaar.


Zijn er oplossingen voor u?
Jazeker! Op de eerste plaats door de huidige pensioenregeling te maximeren. Denk dan aan verlaging van de franchise of verhoging van het opbouwpercentage.

Daarnaast zijn er 2 nieuwe “netto-spaarfaciliteiten” gecreëerd waar op vrijwillige basis aan kan worden deelgenomen. “Netto-spaarfaciliteit” wil zeggen dat de inleg in deze regeling plaatsvindt uit het nettoloon (eventueel via de werkgever), de premies zijn dus niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. Het gespaarde geld is vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3 en de uitkeringen worden niet belast voor de inkomstenbelasting in box 1.

tijdelijk compenseren

blijvend compenseren def.jpg

BELANGRIJK!
Een werkgever heeft een zorgplicht voor de werknemers binnen zijn organisatie. Alle werknemers dienen dan ook duidelijk en volledig geïnformeerd te worden over de gevolgen van de maximalisering van het pensioengevend salaris. Uiteindelijk beslist de werknemer! Kortom, ga in gesprek met uw werknemers.  
Wat kan Insucare voor u betekenen?
Wij helpen u graag! Maak daarom nu een afspraak voor een adviesgesprek met een van onze pensioenadviseurs via 040-2370400 of email naar info@insucare.nlWij toetsen of de regeling op u of uw werknemers van toepassing is en bespreken uitvoerig de mogelijkheden die bij u passen. Maar ook voor andere wijzigingen, vragen of de behoefte aan informatie omtrent Pensioen staan wij graag voor u klaar. Wij laten het zien!
Met vriendelijke groet
Wijnand Verschuur
INSUCARE

 

8 antwoorden

Reacties zijn gesloten.