De ton-plus-regeling; de oplossing nabij

Inmiddels is het alweer enige tijd geleden dat is aangekondigd dat het Nederlandse Pensioenstelstel gaat veranderen. Een van de wijzigingen betreft de ton-plus-regeling.

Graag frissen wij uw geheugen even op!

De ton-plus-regeling betekent in het kort dat er geen fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw meer is voor het salaris boven de € 100.000,-. Werkgevers die boven deze aftopping pensioen willen aanbieden aan de medewerkers moeten dan ook uitwijken naar andere faciliteiten. De aftopping zal voor naar schatting 2,5% van de werkende Nederlanders gevolgen hebben. Het gaat naar verwachting om ongeveer 125.000 werknemers.

Mogelijkheden voor de werkgever
De werkgever kan de gevolgen van de wijziging voor zijn werknemers bespreken. Een optie is om de huidige pensioenregeling te optimaliseren. Denk dan aan een verlaging van de franchise en/of verhoging van het opbouwpercentage.

Daarnaast zijn er 2 nieuwe “netto-spaarfaciliteiten” gecreëerd waar de werknemer op vrijwillige basis aan kan deelnemen. “Netto-spaarfaciliteit” wil zeggen dat de inleg in deze regeling (via de werkgever) plaatsvindt uit het nettoloon (eventueel via de werkgever), de premies zijn dus niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. Het gespaarde geld is vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3 en de uitkeringen worden niet belast voor de inkomstenbelasting in box 1.

tijdelijk compenseren

blijvend compenseren def.jpg

Het kan heel eenvoudig, met een berekeningsmodel!
Om het voor werkgevers makkelijker te maken hanteert Insucare een eenvoudig berekeningsmodel waarmee een compensatie binnen no-time uitgerekend kan worden. Tevens voorzien wij in juridische documenten om de afspraken met de betrokken werknemer vast te leggen. Vraag Insucare, uw pensioenadviseur in Eindhoven.