Compensatie van de transitievergoeding

Het is vanaf 1 april 2020 mogelijk om verzoeken in te dienen bij het UWV voor compensatie van de transitievergoeding. Een financiële compensatie die voor werkgevers hard nodig kunnen zijn in deze periode.

In dit nieuwsbericht  leest u welke gegevens u bij de hand moet hebben om de aanvraag te kunnen doen.

De Hoge Raad heeft in de tussentijd een uitspraak gedaan die van belang is voor de transitievergoeding en het aanvragen van de compensatie van deze transitievergoeding. Blijft een werknemer na twee jaar ziekte bij de werkgever werken, maar in aangepast werk, dan zijn er twee situaties denkbaar:

  1. De werknemer gaat minder uren werken.
    In deze situatie moet een gedeeltelijke transitievergoeding betaald worden als er sprake is van een substantiële urenvermindering. Dit is tenminste 20% urenverlies.
  2. De werknemer blijft hetzelfde aantal uren werken, maar tegen een lager loon.
    De Hoge Raad heeft aangegeven dat er dan géén recht is op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Voor het aanvragen van de compensatie van de transitievergoeding gaat u naar de website van het UWV.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de compensatie of heeft u vragen over de regeling? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer 040 237 0400.