Compensatie van de transitievergoeding

Heeft u een werknemer die langdurig ziek is? Dan komen er veel kosten op u af. En wanneer u dan na 104 weken ziekte afscheid neemt van de betreffende werknemer, dan bent u ook nog een transitievergoeding verschuldigd. Dit geeft een dubbel en onrechtvaardig gevoel bij veel werkgevers. Er zijn immers al veel kosten gemaakt om de werknemer weer aan het werk te krijgen en de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan veelal niet aan de werkgever verweten worden. 

Er is een wetsartikel in de maak die ervoor zal zorgen dat werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding.

Hoogte compensatie
Het UWV vergoedt een bedrag dat niet hoger is dan:

 1. Het bedrag van de verstrekte transitievergoeding of;
 2. Het bedrag dat als loon tijdens ziekte aan de werknemer is betaald.

Het laagste bedrag wordt gecompenseerd door het UWV.

Heeft u als werkgever een loonsanctie opgelegd gekregen of houdt u een dienstverband slapend na de periode van loondoorbetaling? Dan is de verwachting dat u deze periode(n) niet gecompenseerd krijgt.

Uitbetaling
Uitbetaling van de compensatie vindt plaats vanaf 1 april 2020. Hiervoor moet u als werkgever een verzoek indienen bij het UWV. Er kunnen met terugwerkende kracht verzoeken worden ingediend tot 1 juli 2015. Deze verzoeken moeten dan wel vóór 1 oktober 2020 bij het UWV bekend zijn. Voor nieuwe verzoeken geldt dat deze binnen zes maanden gemeld moeten zijn. Aanvragen die te laat worden ingediend, vallen buiten de compensatieregeling.

Gegevens verstrekken
Bij het indienen van een verzoek tot compensatie moet u als werkgever de volgende gegevens verstrekken:

 1. De arbeidsovereenkomst;
 2. Bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  Dit kan zijn:
  –    De beschikking van UWV;
  –    De beschikking van kantonrechter of
  –    De beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
 3. Het tijdens ziekte betaalde loon aan de hand van loonstroken;
 4. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en
 5. Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Zorg ervoor dat deze gegevens in het dossier aanwezig zijn, dan kunt u per 1 april 2020 uw verzoek direct indienen. Hulp nodig? Laat het ons even weten, we helpen u graag inkomen@insucare.nl.