Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Als een zieke medewerker meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding 

Werkgevers kregen hierdoor te maken met een opeenstapeling van kosten: loondoorbetaling, kosten van re-integratie en interventies, kosten van vervanging en vervolgens ook nog de transitievergoeding.
Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever bij het UWV een aanvraag indienen voor compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Deze compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
–    Werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
–    Werknemer had op grond van de wet recht op transitievergoeding;
–    Werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Welke gegevens moet u aanleveren?
Op dit moment is het nog niet helder welke gegevens het UWV wenst te ontvangen om een verzoek tot compensatie in behandeling te nemen.
Het advies is om de volgende documenten per verzoek goed te documenteren en te bewaren:

  • Ontslagvergunning;
  • Beëindigingsovereenkomst;
  • Documenten waaruit blijkt dat de werknemer ziek was en bij eindea arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was;
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • Bewijs dat de transitievergoeding betaald is.