Collectieve ongevallenverzekeringen

Het is voor werkgevers van groot belang om ongevallen tijdig te melden. Bij overlijden is dit binnen 36 tot 48 uur nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. Bij blijvende invaliditeit binnen 90 dagen na het ongeval. Het niet tijdig melden van ongevallen kan tot gevolg hebben dat er geen uitkering plaatsvindt.