Bij uitzondering wel ontslag voor AOW-leeftijd

Als in de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer ontslag krijgt voor de AOW-gerechtigde leeftijd, dan moet er een goede reden voor zijn. Dit heet objectieve rechtvaardiging.

Het ontslag is objectief gerechtvaardigd als:
–  Er een legitiem doel is voor het onderscheid op grond van leeftijd;
–  Het leeftijdsontslag een passend middel is;
–  Het leeftijdsontslag noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Een voorbeeld zijn brandweerlieden die ontslagen worden voor de AOW-gerechtigde leeftijd om hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Als in de arbeidsovereenkomst staat dat werknemers worden ontslagen op de 65-jarige leeftijd, dan kan de werknemer de rechter vragen dit ongedaan te maken.

 

8 antwoorden

Reacties zijn gesloten.