payrollkracht insucare logo

Automatische overdracht klein pensioen

De kamer stemt in met de automatische overdracht van klein pensioen. De wet waardeoverdracht klein pensioen houdt in dat u al uw kleine pensioenpotjes mee mag overdragen aan de nieuwe uitvoerder. Uitvoerders kunnen een klein pensioen niet meer afkopen, tenzij ze vijf keer achter elkaar vergeefs hebben geprobeerd dit over te dragen naar een andere uitvoerder. De afkoop van bestaande kleine pensioenen blijft mogelijk als er na 1 januari 2018 niet meer wordt deelgenomen aan een pensioenregeling.

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen komt van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tweede Kamer heeft hier op 21 november 2017 in overgrote meerderheid mee ingestemd. Alleen 50Plus stemde tegen deze wet. De Kamer ging wel unaniem akkoord met het amendement dat regelt dat het afkoopverbod ingaat op 1 Januari 2018. In het voorstel van het kabinet was het de bedoeling dat dit met terugwerkende kracht zou gebeuren, namelijk 1 Januari 2017. Ook was er een ruime Kamermeerderheid voor het amendement dat afkoop als terugvaloptie behoudt. GroenLinks stemde alleen tegen dit amendement.

Keuze uitvoerder
Daarbij nam de Kamer een motie aan van VVD, CDA, D66 en PvdA. De motie vraagt het kabinet binnen zes maanden aan te geven welke belemmeringen er zijn om ook overdracht naar een ‘oude’ uitvoerder mogelijk te maken. Deze nieuwe wet regelt dat overdracht alleen kan naar de uitvoerder waar deelnemers op dat moment aanspraken opbouwen. De Kamer vindt dat te mager, maar Koolmees wil dat nu niet veranderen. Hij beloofde twee weken geleden bij de behandeling in de Kamer om hier naar te kijken bij de evaluatie van deze wet.

Piepkleine pensioentjes
Het ministerie van Sociale Zaken heeft inmiddels een begin gemaakt met de communicatie over piepkleine pensioentjes. U moet hier denken aan aanspraken die € 2 of minder pensioen per jaar opleveren. Uitvoerders mogen die vanaf 1 januari 2019 laten vervallen. Koolmees stelde drie weken geleden in een brief een eenmalige opschoonactie voor om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Hij neemt daarom nu dus zelf het voortouw. ‘Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken roept iedereen op om op zoek te gaan naar hun hele kleine pensioenpotjes’, aldus een nieuwsbericht van het ministerie. ‘Tot 1 januari 2019 kunnen mensen er nog voor kiezen om het hele kleine pensioen over te dragen en kunnen pensioenfondsen deze lage bedragen nog afkopen.’