AOW-leeftijd verschuift; let op uw arbeidsovereenkomsten

De AOW-leeftijd stijgt per 1 januari 2022 van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. De pensioen richtleeftijd in pensioenregelingen stijgt al per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. Uw werknemers zijn daardoor langer bij u in dienst. Wat zijn daarvan de gevolgen? En moet u uw arbeidsvoorwaarden hierop aanpassen? In 2012 is wettelijk vastgelegd dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen gekoppeld zijn aan de levensverwachting. Bij een toenemende levensverwachting van 65-jarigen worden de pensioenleeftijden automatisch verhoogd, zonder dat daar een besluit van de overheid voor nodig is.

Instemming werknemers noodzakelijk

Voor pensioenregelingen is de nieuwe leeftijd van 68 jaar een ‘rekenleeftijd’. Als werkgever moet u toetsen of de huidige regeling nog past binnen de fiscale kaders. Als dat niet het geval is, dan zult u de pensioenregeling moeten aanpassen. Een aanpassing van de pensioenregeling is een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Als dit niet geregeld is in een CAO, dan is hiervoor instemming van de werknemers nodig. Insucare kan u helpen bij dit instemmingsproces.

Gevolgen voor werkgevers

Met de verhoging van de AOW-leeftijd wil de overheid de AOW betaalbaar houden. Maar de financiële gevolgen worden hierdoor mede bij u neergelegd. Als werkgever moet u uw werknemers langer in dienst houden. Dat betekent: •    Langer salaris uitbetalen. •    Een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico. •    Verandering in de pensioenlasten door een andere leeftijdsopbouw. Daarnaast zijn er praktische gevolgen, zoals de veranderende productiviteit van werknemers. Insucare denkt graag met u mee hoe u hierop kunt inspelen.

Gevolgen voor uw werknemers 

Inzicht krijgen in de financiële situatie bij pensionering is door de verschillende ingangsdata van de uitkeringen een lastige rekenopgave geworden.

•    AOW-uitkering tussen leeftijd 65 jaar en 9 maanden en 67 jaar en 3 maanden
•    Pensioen vanaf 65 jaar (opgebouwd tot 1 januari 2014) •    Pensioen vanaf 67 jaar (opgebouwd tot 1 januari 2018)
•    Pensioen vanaf 68 jaar (op te bouwen vanaf 1 januari 2018) De onzekerheid over de werkelijke ingangsdatum en de hoogte van het pensioen neemt dus toe.

Advies Iedere pensioenregeling kent mogelijkheden om de gevolgen van de aanpassing van de ingangsdata te verzachten. Dit heeft voordelen zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers. Insucare kan u helpen meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden.