payrollkracht insucare logo

Wat is Het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Op 1 januari 2016 is de Pensioenwet gewijzigd zodat het mogelijk wordt een Algemeen Pensioenfonds (APF) op te richten. Dit is een extra mogelijkheid voor bedrijven om hun pensioen uit te laten voeren.

Waarom een APF?

Als gevolg van de toenemende levensverwachting en de lage rente worden pensioenfondsen de laatste jaren geconfronteerd met lage dekkingsgraden en steeds hogere kosten. Een te lage dekkingsgraad heeft ook gevolgen voor de deelnemers van het betreffende pensioenfonds. Pensioenaanspraken kunnen in dit geval verlaagd worden met als doel de dekkingsgraad weer op een acceptabel niveau te krijgen. De overheid heeft een oplossing gezocht voor deze problemen; het APF.

Wat is het APF?

Een APF is dus een pensioenfonds en valt onder de wet- en regelgeving voor pensioenfondsen. Binnen een APF kunnen de pensioenregelingen van verschillende ondernemingen uitgevoerd worden in één kring of ieder in een eigen kring. Door de pensioenregelingen van verschillende ondernemingen door één organisatie te laten uitvoeren, worden de kosten lager en wordt er vakkundig bestuurd. Binnen een kring wordt het pensioenkapitaal van alle deelnemende ondernemingen samengevoegd. Hierdoor is er een groter kapitaal beschikbaar om te beleggen. Door deze schaalvergroting wordt er naar verwachting meer rendement gemaakt.

APF wordt nu opgericht

De verwachting was dat pensioenfondsen gebruik zouden maken van het APF, vooral vanwege de rendementsverhoging die kan ontstaan door schaalvergroting. Op dit moment zijn echter verzekeraars bezig met het oprichten van een APF. De ontwikkelingen bij de verzekeraars zijn erg divers; niet alleen in de vorderingen van het traject maar ook in het bepalen van het beleid van hun APF.

Kent het APF nadelen?

In werkelijkheid blijken tot nu toe de premies nog niet substantieel lager te zijn dan bij een verzekerde regeling. Verder is er geen garantie voor de bij een APF opgebouwde pensioen, zoals die onder een verzekering wel geldt. Een verzekeraar moet alle opgebouwde pensioenen uitkeren, ongeacht levensverwachting, rente en beleggingsrendement. Een APF heeft die verplichting niet omdat de regelgeving voor pensioenfondsen van kracht is. Dit betekent dat pensioenaanspraken gekort mogen worden als de dekkingsgraad te laag is. Dit geldt ook voor pensioenaanspraken die al uitgekeerd worden.

Wat vindt Insucare van het APF?

Of het APF een succes wordt voor werkgevers en werknemers hangt af van de ontwikkelingen die de fondsen gaan doormaken. Op dit moment heeft het APF zich nog niet kunnen bewijzen door resultaten. Insucare is op de hoogte van de risico’s en de voordelen die het APF kan bieden zodat wij u als werkgever optimaal kunnen adviseren.