Akkoord verhoging AOW-leeftijd

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar. Heeft uw werknemer een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan loopt die door tot de start van zijn AOW.

Volgens het wetsvoorstel gaat de leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering vanaf 2013 elk jaar geleidelijk omhoog. In 2013 stijgt de AOW-leeftijd met één maand. In 2023 zal de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.

Langer recht op uitkering UWV
Heeft uw werknemer een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van UWV? Dan heeft hij door de verhoging van de AOW-leeftijd straks langer recht op deze uitkering. Er komt een invoeringswet die regelt dat de uitkeringen niet meer stoppen bij 65 jaar, maar doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. Verandert er niets aan de situatie van uw werknemer? En voldoet hij nog steeds aan de voorwaarden voor de WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan krijgt uw werknemer de uitkering totdat hij de AOW-leeftijd bereikt.

Uitkeringen met een maximale duur
De WW- of Ziektewet-uitkering heeft een maximale duur. Ontvangt uw werknemer een van deze uitkeringen? Dan krijgt hij, als de maximale duur nog niet bereikt is, deze uitkering totdat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Gevolgen voor werkgevers
Werkgevers die zelf de WGA- of Ziektewet-uitkering betalen voor hun werknemers, gaan de uitkering doorbetalen tot de AOW-leeftijd is bereikt. Voor de werkgevers die publiek verzekerd zijn werken de wijzigingen door in de gedifferentieerde premie en in de sectorpremie.

1001 antwoorden

Reacties zijn gesloten.