Het pensioenakkoord: akkoord over een nieuw pensioenstelsel

Sinds afgelopen vrijdag (12 juni) is er weer iets meer bekend over de uitwerking van het pensioenakkoord.

De vijf hoofdpunten van de uitwerking zijn:

1. Pensioenfondsen hoeven eind dit jaar niet of minder te korten;
2. Er wordt niet meer gewerkt met een rekenrente en dekkingsgraden;
3. Pensioenfondsen die kiezen voor het “nieuwe” contract moeten een solidariteitsreserve aanhouden;
4. Er komt een “stabiele” pensioenpremie;
5. Pensioenfondsen moeten oude rechten “in beginsel” omzetten naar nieuwe rechten.

Deze afspraken zijn gericht op pensioenfondsen. Het is de onderhandelaars nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor de werknemers ouder dan 35 jaar met een premieregeling met een stijgende premie (de meeste verzekerde regelingen).

In de uitwerking is opgenomen dat de pensioenregeling van werknemers met een stijgende premie deze mogen voortzetten. Voor nieuwe werknemers moet er een nieuwe premieregeling komen met een gelijkblijvende premie.

Het Verbond van Verzekeraars heeft al aangegeven dat deze situatie ongewenst is, het is een noodoplossing ontstaan onder tijdsdruk. Werkgevers zouden twee regelingen moeten gaan voeren, één voor de huidige werknemers en één voor nieuwe werknemers. Dat is kostbaar en er ontstaan grote verschillen tussen collega’s.

Wat kunt u doen?

We zullen dus nog even moeten wachten om meer duidelijkheid te krijgen. Heeft u vragen over uw pensioen? Of wilt u weten wat u nu al kan doen? Lees ons eerdere bericht (pensioenakkoord 2020) hierover nog eens terug.